Výkup a odvoz
polystyrenu

 • Výkup a odvoz

Nabízíme odvoz a recyklaci čistého bílého polystyrenu všech druhů včetně obalového a stavebního. Díky vlastní recyklaci získáváme kvalitní druhotné suroviny a při větším množství dokážeme nabídnout atraktivní cenu za váš polystyrenový odpad.

Jaký polystyren jsme schopni recyklovat?

K recyklaci s námi je vhodný expandovaný (EPS) polystyren, který musí být čistý a roztříděný. Expandovaný (EPS) polystyren odebíráme i černý (grafitový).

Nevyhovující polystyrenový odpad

 • s pevně přichycenými cizími materiály – zejména s montážní pěnou, lepidlem, rabickou, plastovou lepicí páskou, asfaltem, pískem, kameny, hlínou, hrubším prachem, hmoždinkami, kovovými předměty atd.

 • nasáklý vodou (nápadně těžší)

 • v transportních obalech s jinými materiály – vázacími páskami, PET lahvemi, kelímky od jogurtů, dřevem, PE folií atd.

 • volně ložený nebo v kontejneru k přepravě nemůžeme přijmout (polystyren musí být ve vacích big bag, nebo transparentních PE pytlích – ne volně. Pokud se jedná o větší kusy (desky apod.), tak je stačí svázat do balíků.

 • obsahující zakázané zpomalovače hoření (obsah zpomalovačů hoření na bázi bromu jsme schopni změřit)

Vyhovující polystyrenový odpad

 • bílý i barevný, expandovaný roztříděný podle barev

 • může mít na sobě barevné tištěné nápisy do cca 5% plochy

 • může být v menší míře vlhký

 • na polystyrenu mohou být v menší míře nalepené papírové etikety (pozor na plastové obálky s vloženou etiketou)

 • může být velmi lehce zaprášený

 • černý EPS (stavební) grafitový odebíráme, ale nesmí být smíchaný s žádným jiným polystyrenem

Odvoz polystyrenu

Odvoz je možné objednat pomocí aplikace nebo prostřednictvím telefonických kontaktů (odkaz na aplikaci a kontakty).

Maximální vzdálenost a množství odpadu pro odvoz zdarma je vždy třeba dojednat individuálně.

Výkup polystyrenu

Pokud zákazník dodá čistý roztříděný obalový nebo stavební polystyren v množství nad 25 kg na vlastní náklady na provozovnu do Benešova u Prahy, polystyrenový odpad vykoupíme.

Polystyrenový odpad při svozu vlastními auty vykupujeme po dohodě s ohledem na množství a vzdálenosti od Benešova u Prahy.

Administrativa

 • odvozy realizujeme na základě smlouvy/objednávky

 • evidence odpadů: recyklační centrum v Benešově (IČZ: CZS01881)

 • jako doklady o převzetí odpadu vystavujeme příjemku, případně výkupku odpadů

Ecometal logo

Přijímáme a recyklujeme veškerý bílý pěnový neznečištěný polystyrenový odpad (obalový polystyren, fishboxy, stavební polystyren apod.). Pokud zákazník dodá čistý roztříděný obalový nebo stavební polystyren v množství nad 25 kg na vlastní náklady na provozovnu do Benešova u Prahy, polystyrenový odpad vykoupíme.

Pokud zákazník dodá čistý roztříděný obalový nebo stavební polystyren v množství nad 25 kg na vlastní náklady na provozovnu do Benešova u Prahy, polystyrenový odpad vykoupíme.

© 2023 Ecometal s.r.o.
Webové stránky zrecyklovali ANYCODERS