Odvoz a recyklace polystyrenu ze
sběrných dvorů

 • Služby pro sběrné dvory

Zajistíme ekologickou likvidaci a recyklaci polystyrenového odpadu ze sběrných dvorů. Nabízíme zapůjčení/pronájem lisů a drtičů. Odvoz odpadu je zdarma.

Sběrné dvory a polystyrenový odpad

V rámci spolupráce s námi je možné zapojit systém nakládání s odpady do sběru polystyrenových odpadů na sběrných dvorech obcí. Polystyrenový odpad odvážíme zdarma.

Efektivní odvoz polystyrenového odpadu ze sběrných dvorů v Benešově u Prahy. Šetřete místo a náklady díky naší nabídce odvozu polystyrenu. Obsluhujeme sběrné dvory v oblasti 100 km kolem Benešova u Prahy.

Pro shromažďování polystyrenových odpadů dodáme vaky typu big bag, které je možné shromažďovat i venku a na sobě. Při nashromáždění minimálně 10 vaků polystyrenový odpad odvezeme a vydáme potvrzení o převzetí a recyklaci odpadů.

Maximální vzdálenost a minimální množství odpadu pro odvoz zdarma je vždy třeba dojednat individuálně.

Jaký polystyren recyklujeme?

K recyklaci s námi je vhodný expandovaný (EPS) polystyren, který musí být čistý a roztříděný. Expandovaný (EPS) polystyren odebíráme i černý (grafitový).

Kvalita odebíraného polystyrenu

Zpracujeme většinu běžného polystyrenového odpadu. Pro recyklaci je možné použít ale pouze polystyren vyhovující určitým vlastnostem. Nevyhovující polystyrenový odpad se pak likviduje společně s odpadem směsným.

Nevyhovující polystyrenový odpad

 • s pevně přichycenými cizími materiály – zejména s montážní pěnou, lepidlem, rabickou, plastovou lepicí páskou, asfaltem, pískem, kameny, hlínou, hrubším prachem, hmoždinkami, kovovými předměty atd.

 • nasáklý vodou (nápadně těžší)

 • v transportních obalech s jinými materiály – vázacími páskami, PET lahvemi, kelímky od jogurtů, dřevem, PE folií atd.

 • volně ložený nebo v kontejneru k přepravě nemůžeme přijmout (polystyren musí být ve vacích big bag, nebo transparentních PE pytlích – ne volně. Pokud se jedná o větší kusy (desky apod.), tak je stačí svázat do balíků.

 • obsahující zakázané zpomalovače hoření (obsah zpomalovačů hoření na bázi bromu jsme schopni změřit)

Vyhovující polystyrenový odpad

 • bílý i barevný, expandovaný roztříděný podle barev

 • může mít na sobě barevné tištěné nápisy do cca 5% plochy

 • může být v menší míře vlhký

 • na polystyrenu mohou být v menší míře nalepené papírové etikety (pozor na plastové obálky s vloženou etiketou)

 • může být velmi lehce zaprášený

 • černý EPS (stavební) grafitový odebíráme, ale nesmí být smíchaný s žádným jiným polystyrenem

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti

Ecometal, s.r.o.
Kostelecká 879/59,
196 00 Praha 9

Provozovna

Údolní 219/47
147 00 Praha 4

Recyklační centrum

Parc. č. 4062/11, areál Černý les
256 01 Benešov u Prahy
IČO: 24779903 DIČ: CZ24779903
Otevírací doba:Po - Pá 7:00 - 11:00, 11:30 - 15:30
Ecometal logo

Přijímáme a recyklujeme veškerý bílý pěnový neznečištěný polystyrenový odpad (obalový polystyren, fishboxy, stavební polystyren apod.). Pokud zákazník dodá čistý roztříděný obalový nebo stavební polystyren v množství nad 25 kg na vlastní náklady na provozovnu do Benešova u Prahy, polystyrenový odpad vykoupíme.

Pokud zákazník dodá čistý roztříděný obalový nebo stavební polystyren v množství nad 25 kg na vlastní náklady na provozovnu do Benešova u Prahy, polystyrenový odpad vykoupíme.

© 2023 Ecometal s.r.o.
Webové stránky zrecyklovali ANYCODERS