Spolupráce s
technickými službami

 • Služby pro technické služby

Spolupracujeme s technickými službami obcí a poskytujeme možnost zdarma odvézt polystyrenový odpad z místních sběrných dvorů. Tím nejen snižujete náklady na odvoz, ale také pomáháte chránit životní prostředí.

Odvoz a recyklace polystyrenu

V rámci spolupráce s námi je možné zapojit váš obecní systém nakládání s odpady do sběru polystyrenových odpadů na sběrných dvorech obcí. Polystyrenový odpad odvážíme zdarma.

Přijímáním objemného odpadního polystyrenu na sběrném dvoře snížíte přeplnění popelnic určených pro sběr plastových odpadů. Dále ušetříte na odvozu lehkého odpadu ze sběrného dvora drahou kontejnerovou dopravou. Naše služby poskytujeme v rádiusu přibližně 100 km okolo Benešova u Prahy.

Pro shromažďování polystyrenových odpadů dodáme vaky typu big bag, které je možné shromažďovat i venku a na sobě. Při nashromáždění minimálně 10 vaků polystyrenový odpad odvezeme a vydáme potvrzení o převzetí a recyklaci odpadů.

Maximální vzdálenost a minimální množství odpadu pro odvoz zdarma je vždy třeba dojednat individuálně.

Jaký polystyren recyklujeme?

K recyklaci s námi je vhodný expandovaný (EPS) polystyren, který musí být čistý a roztříděný. Expandovaný (EPS) polystyren odebíráme i černý (grafitový).

Kvalita odebíraného polystyrenu

Zpracujeme většinu běžného polystyrenového odpadu. Pro recyklaci je možné použít ale pouze polystyren vyhovující určitým vlastnostem. Nevyhovující polystyrenový odpad se pak likviduje společně s odpadem směsným.

Nevyhovující polystyrenový odpad

 • s pevně přichycenými cizími materiály – zejména s montážní pěnou, lepidlem, rabickou, plastovou lepicí páskou, asfaltem, pískem, kameny, hlínou, hrubším prachem, hmoždinkami, kovovými předměty atd.

 • nasáklý vodou (nápadně těžší)

 • v transportních obalech s jinými materiály – vázacími páskami, PET lahvemi, kelímky od jogurtů, dřevem, PE folií atd.

 • volně ložený nebo v kontejneru k přepravě nemůžeme přijmout (polystyren musí být ve vacích big bag, nebo transparentních PE pytlích – ne volně. Pokud se jedná o větší kusy (desky apod.), tak je stačí svázat do balíků.

 • obsahující zakázané zpomalovače hoření (obsah zpomalovačů hoření na bázi bromu jsme schopni změřit)

Vyhovující polystyrenový odpad

 • bílý i barevný, expandovaný roztříděný podle barev

 • může mít na sobě barevné tištěné nápisy do cca 5% plochy

 • může být v menší míře vlhký

 • na polystyrenu mohou být v menší míře nalepené papírové etikety (pozor na plastové obálky s vloženou etiketou)

 • může být velmi lehce zaprášený

 • černý EPS (stavební) grafitový odebíráme, ale nesmí být smíchaný s žádným jiným polystyrenem

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti

Ecometal, s.r.o.
Kostelecká 879/59,
196 00 Praha 9

Provozovna

Údolní 219/47
147 00 Praha 4

Recyklační centrum

Parc. č. 4062/11, areál Černý les
256 01 Benešov u Prahy
IČO: 24779903 DIČ: CZ24779903
Otevírací doba:Po - Pá 7:00 - 11:00, 11:30 - 15:30
Ecometal logo

Přijímáme a recyklujeme veškerý bílý pěnový neznečištěný polystyrenový odpad (obalový polystyren, fishboxy, stavební polystyren apod.). Pokud zákazník dodá čistý roztříděný obalový nebo stavební polystyren v množství nad 25 kg na vlastní náklady na provozovnu do Benešova u Prahy, polystyrenový odpad vykoupíme.

Pokud zákazník dodá čistý roztříděný obalový nebo stavební polystyren v množství nad 25 kg na vlastní náklady na provozovnu do Benešova u Prahy, polystyrenový odpad vykoupíme.

© 2023 Ecometal s.r.o.
Webové stránky zrecyklovali ANYCODERS